Mỹ Khang tại Vietbuild tháng 09.2020 trên Nhịp Sống Trẻ HTV7