Nhà máy Mỹ Khang

Nhà máy Mỹ Khang – Bình Dương: Diện tích 10,000 m² tại B2-03 KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ An, Bình Dương.

Nhà máy Mỹ Khang – Đồng Nai : Diện tích 25,000 m² tại B21 đường N4, KCN Lộc An, Long Thành, Đồng Nai.